Pass-by Chambers

Geluidstests voor voertuigen worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale norm ISO 362, die de geluidsemissie van een voertuig in een stedelijke verkeersomgeving bepaalt door tests op de buitenrijbaan.

Traditionele passeer (pass-by) geluidmetingen zijn al lange tijd de enige manier om een voertuig te certificeren voor outdoor geluid-emissies tijdens gebruik, maar indoor passeer(pass-by)geluidmetingen zijn een effectieve en reproduceerbare methode voor het oplossen van voertuiggeluid van buiten in de gecontroleerde omgeving van een semi-echoloze kamer.

In plaats van het voertuig voorbij twee vaste microfoons te laten rijden, wordt bij het indoor meten een reeks microfoons langs het testvoertuig geïnstalleerd terwijl het voertuig op een dynamometer loopt en op dezelfde manier wordt versneld als een traditionele meting.

IAC Acoustics heeft een verscheidenheid aan semi-echo vrije pass-by geluidmetingskamers ontwikkeld voor autofabrikanten wereldwijd. Vanwege de lage ruisfrequentie die afkomstig is van een verbrandingsmotor, bieden IAC Acoustics Metadyne® echovrije wiggen de perfecte oplossing om een geschikte testomgeving te creëren.

Nieuwe ISO-normen

ISO 362-3 metingen van geluid gegenereerd door het versnellen van wegvoertuigen

Nieuwe ontwikkelingen in ISO-normen helpen de consistentie bij de nieuwste voertuigtests te waarborgen.

Geluidsmetingen van buitenaf die geacht worden te voldoen aan de huidige ISO 362-1-norm moeten momenteel worden uitgevoerd op gecertificeerde testbanen in de buitenruimte.

Vanwege invloeden van buitenaf bieden deze traditionele testlocaties niet de consistentie die de toegenomen eisen van de motorindustrie noodzakelijk maken.

Geluidsemissies van een voertuig moeten worden getest onder omstandigheden die onafhankelijk zijn van het weer en andere omgevingsfactoren.

De komende ISO 362-3-norm bevat de specificaties van de testlocatie om een precisie te bereiken die vergelijkbaar is met een gecertificeerde type goedkeuringstestbaan, waarmee indoortest kunnen worden uitgevoerd. 

ISO 16254 metingen van minimaal geluid gegenereerd door het versnellen van wegvoertuigen

Dankzij de vooruitgang op het gebied van elektrische motorvoertuigen zijn lage geluidsemissies van groot belang voor de veiligheid van voetgangers.

De ISO 16254-norm is ontwikkeld door de ISO-commissies om een methode te bieden die kan worden gebruikt om de minimale geluidsemissies van wegvoertuigen te bepalen. Bovendien is het ook bedoeld om de eigenschappen over te brengen van elk extern geluidgeneratiesysteem dat is geïnstalleerd voor de overdracht van akoestische informatie met betrekking tot de nadering, het passeren en/ of de afstand van voertuigen.